Kajina stena
Uncategorized

Kajina stena

Da li ste znali da kod retkih, recesivno nasleđenih bolesti, i otac i majka moraju da budu nosioci tog recesivnog gena, koji su nije ispoljio kod njih, ali postoji 25% šansi da se bolest ispolji kod njihovog deteta? Dodajte ovome procenat verovatnoće da se baš u ovom životu sretnete se tom osobom koja nosi identični … Continue reading