Bolest kao nasleđe
Ostali tekstovi

Bolest kao nasleđe

Jedna od najvećih zabluda, vezanih za genetske bolesti je pretpostavka da, samim tim što su roditelji zdravi, dete nema genetski poremećaj… Mi smo ovo čak i čuli od lekara specijaliste (ne genetičara), koji je olako odbacio sumnju da Nikola ima neku gen.bolest jer smo mi, roditelji, zdrave i prave individue. Tada smo već dovoljno bili upućeni u celu ovu priču, pa nas je ova opaska jedva ostavile ozbiljne. S druge strane, zbog neznanja i lačkih naglabanja, nisu retki slučajevi da se sami roditelji osećaju krivim ili neko od roditelja bude optužen da je odgovoran za bolest koju je preneo svom detetu. Ovo ostavlja velike posledice na porodične odnose i često se dešava da se ovakve porodice raspadnu, upravo zbog potpuno pogrešnog doživljaja genetsko nasleđenih bolesti. Zato je bitno da se roditelji/familija informišu i na ovo gledaju sa medicinskog aspekta. Continue reading